Byrån företräder asylsökande vid processen hos Migrationsverket och domstolar. Byrån företrädet även asylsökande som har satts i förvar av Migrationsverket.