Johan Furberg åtar sig förordnanden som likvidator för bolag. Likvidation innebär en reglerad avveckling av främst aktiebolag. Vid en likvidation ska all verksamhet och skyldigheter avvecklas, skulder betalas och resterande medel betalas till bolagets aktieägare. Bolagsverket kan under vissa förutsättningar besluta om s.k. tvångslikvidation om bolaget har skötts bristfälligt bolagsrättsligt. Likvidation kan också bolagets aktieägare vid vissa förutsättningar besluta om. Efter en likvidation är den juridiska personen upplöst.