Advokat Johan Furberg är en allmänpraktiserande advokatbyrå i Linköping med omnejd. Byrån drivs med syftet att erbjuda bred kompetens tillsammans med ett personlig engagemang. Uppdrag kan vara krävande både för ombud och klient varför jag föredrar ett nära samarbete för bästa resultat.

Byråns verksamhet är alltså inriktad på humanjuridik och omfattar flera juridiska områden men fokus ligger på brottmål, vårdnadstvister, ekonomisk familjerätt och LVU.

Inom ramen för brottmål åtar jag mig att företräda misstänkta som offentlig försvarare (försvarsadvokat) eller privat försvarare. Dessutom företräder jag målsägande, dvs. brottsutsatta, som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

När det kommer till familjerättsliga tvister, som också kallas vårdnadsmål eller vårdnadstvist, åtar jag mig att som ombud företräda föräldrar i fråga om barns vårdnad, boende och umgänge. Beroende på utfall kan det även aktualiseras som exempelvis tvist om underhållsbidrag dvs. vad den förälder som inte är vårdnadshavare eller inte är boendeförälder under vissa förhållanden har att betala till den andra föräldern. Det är inte ovanligt att det inom denna typ av mål dessutom uppkommer behov av juridiskt biträde kring bodelning.

Tveka inte att kontakta mig om ni är i behov av juridiskt biträde. Det första samtalet är alltid kostnadsfritt. Om ni föredrar att kontakta mig per e-post så går det bra att använda formuläret nedan.

Kontaktformulär