Vad kostar det?

Den första kontakten per telefon eller e-post är kostnadsfri.
Om det handlar om ett uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde eller rättegångsbiträde betalar du inte byrån för något arbete.
För andra typer av uppdrag kommer vi överens om nivån på arvodet och hur debitering ska ske. I vissa fall kan klient nyttja sitt rättsskydd genom hemförsäkringen eller få rättshjälp genom staten

Rättsskydd
Rättskydd ingår som regel i hemförsäkring eller företagsförsäkring. Rättsskyddet gäller med vissa av försäkringsbolaget satta regler kring måltyp och karrens. Den som beviljas rättsskydd får ersatt omkring 20-25% av den totala kostnaden. Typexempel på tvister som omfattas av rättsskydd är tvist om vårdnad/boende/umgänge, ofta med reservationen att tvisten inte uppstått tidigare än ett år efter skilsmässa eller separation. Vid uppdrag kommer byrån att hjälpa er med ansökan om att ta rättsskyddet i anspråk.

Rättshjälp
Den som saknar rättsskyddsförsäkring kan ansöka om rättshjälp vid domstol eller hos Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten betalar en procentsats av kostnaden och klienten själv betalar i spannet 2-40 procent av kostnaden. Storleken bestäms utifrån klientens ekonomiska förhållanden. Den som har en årsinkomst understigande 260 000 kronor (före skatt) kan ha rätt till rättshjälp. Vid kontakt kommer byrån hjälpa er med bedömning och ansökan om ev. rättshjälp.

Den som är missnöjd med en faktura kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.