Byrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare

Misstänkta (tilltalade) har givet vissa omständigheter rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). En offentlig försvarare kan förordnas av tingsrätten under förundersökningen eller inför en huvudförhandling (rättegång). Bedömningen om man som misstänkt har rätt till en offentlig försvarare eller inte görs av tingsrätten som ser till bl.a. brottets allvar, vilken påföljd (straff) som kan bli aktuellt och personliga förhållanden (t.ex. misstänkts ålder). Den som vill ha en offentlig försvarare ska meddela åklagaren eller exempelvis polisen inför eller under förhör. Misstänkt har som regel själv rätt att välja sin försvarare.

Om misstänkt inte får en offentlig försvarare kan misstänkt själv ordna en privat försvarare som i princip har samma roll som en offentlig försvarare men som misstänkt måste ersätta själv beroende på hur målet slutar.

Målsägandebiträde

Målsägande, dvs. den som utsatts för brott, har också givet vissa förutsättningar rätt till ett ombud som benämns målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde kan förordnas beroende på om brottet riktats mot en privatperson, brottets allvar och om målsäganden avser kräva skadestånd. Ett målsägandebiträde kan utses under förundersökningen eller inför huvudförhandling. Den som vill begära ett målsägandebiträde bör informera polisen om detta så snart som möjligt.

Målsägandebiträdets roll är att medverka under förhör och informera målsäganden om processen. Inför huvudförhandling kan målsägandebiträdet upprätta ett enskilt anspråk (skadeståndsanspråk) för exempelvis kränkning, sveda och värk, kostnader och inkomstbortfall. Om målsägandebiträdet biträder åtalet kan målsägandebiträdet få en aktiv roll vid huvudförhandlingen på ett sätt som kan liknas vid åklagarens roll i vissa delar.

Ni får gärna kontakta mig om i är i behov av en offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Ofta är det fördelaktigt om misstänkt eller målsägande har biträde redan under det första förhöret.

Tveka inte att kontakta mig om ni är i behov av juridiskt biträde. Det första samtalet är alltid kostnadsfritt. Om ni föredrar att kontakta mig per e-post så går det bra att använda formuläret nedan.